Celebrity closet

Raveena Tandon wearing Label Divya Samal. Erica Fernandes wearing Divya SamalMANVITA kamath  wearing Divya SamalAshnoor Kaur wearing Divya SamalManvita kamath wearing Divya SamalAditi Prabhudeva wearing Divya SamalHarshika poonacha wearing Divya SamalSanjana Sarathy wearing Divya samalNamrata gowda wearing Divya samalShreya gupto wearing Divya samalEashita bajwa wearing Divya SamalAnupama Gowda wearing Divya samalHarshika poonacha wearing Divya samalAkshara Gowda wearing Divya samalManvita kamath wearing Divya samalAkshara Gowda wearing Divya SamalManvitha kamath wearing Label Divya Samal